Valitse haluamasi ominaisuudet:

Toimintaympäristöanalyysi

Tunnista yrityksesi sidosryhmät ja toimintaympäristö. Luo sidosryhmille niiden arvostuksia ja vaatimuksia vastaavia toimintoja. Dokumentoi ja priorisoi niiden merkityksellisuus graafiseen ysikenttään.

Laiterekisteri

Hallinnoi koneiden ja laitteiden tiedot laitekorteille, suunnittele tarvittavat huollot ja huoltokutsut.

Johdon työpöytä

Esitä liiketoiminnan ja prosessien tavoitteet ja seuranta graafisin kuvaajin. Johto voi siten helposti seurata liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Riskit, mahdollisuudet ja HACCP

Tunnista liiketoimintaasi kohdistuvat operatiiviset ja vahinkoriskit sekä mahdollisuudet. Mahdollisuus ISO 31000 standardin mukaiseen riskien arviointiin kolme- tai viisiportaisesti tai elintarviketeollisuuden neliportaiseen vaarojen arviointiin.

Kemikaalirekisteri

Hallitse käytettyjä kemikaaleja. Arkistoi ja raportoi käyttöturvallisuustiedotteita, käyttömääriä ja turvallisuuslausekkeita toimipisteittäin, osastoittain ja työpisteittäin.

Reklamaatio- ja palautehallinta

Hallitse ja analysoi sisäistä palautetta sekä asiakas- ja toimittajapalautetta. Raportoi haluamasi luokittelun mukaisesti tapahtumien määrää, kustannukset ja osastot. Syyluokittelujen esittelyssä käytetään graafisia kuvaajia.

Sisäinen auditointi

Toteuta sisäisen auditoinnin suunnitelma ja auditointikohtainen ohjelma. Raportoi tekstimatriisiin kaikkien auditointien huomiot ja seuraa toimenpiteiden toetutumista ja vaikuttavuutta.

Toimittajahallinta

Luo toimittajarekisteri ja dokumentoi vaatimuksia eri toimittajaryhmille. Laadi arviointisuunnitelma ja ohjelma. Raportoi toimittajaryhmä- tai toimittajakohtaisia palautteita ja arvioi toimittajien laaduntuottokykyä.

Työtehtävät

Jaa vastuuta prosessiomistajille ja varmista menettelykuvausten ja työohjeiden ajantasaisuus. Voit myös seurata kaikkia omia ja järjestelmän avoimia työtehtäviä sekä lähettää vastuuhenkilöille tietoa heitä koskevista tehtävistä.

Vuosikello

Suunnittele tapahtumia: esitä asialista, lisää osallistujat vuosikalenteriin ja jaa tapahtumatieto henkilöstöryhmille, joita tapahtuma koskee.

Versiohallinta

Tallenna tekstikuvaukset menettelytavoista ja versioi prosessit automaattisesti. Palaa milloin vain vanhoihin menettelykuvausten versioihin. Voit työstää uutta sisältöä ja julkaista sitä mukaa, kun tulee valmista.

Henkilöstömoduuli

Seuraa määräaikaisia pätevyyksiä, suunnittele ja dokumentoi työntekijöiden perehdytyksiä sekä arvioi heidän osaamistaan. Lisäksi voit ylläpitää koulutusrekisteriä sekä raportoida ja analysoida koulutusten vaikuttavuutta.

Mobiiliraportointi

Mobiiliraportointi mahdollistaa tiedolla johtamisen ja sen käyttökohteita ovat mm. turvallisuushavainnot ja ympäristöilmoitukset. Kirjaa ja jaa tapahtumat mobiililaitteilla vastuuhenkilöille. Viesti raportoiduista tapahtumista graafisin kuvaajin.

Älylomakkeet

Monikäyttöisillä lomakkeilla raportoit monenlaista tietoa mobiilisti tai päätteellä, muodostat helposti kyselylomakkeita lukuisiin käyttötarkoituksiin tai vaikkapa luot palaverimuistio- tai auditointilomakepohjan, sekä paljon muuta. Lähetä kyselylomake anonyymisti täytettäväksi organisaation ulkopuoliselle henkilölle.

Graafit ja raportit

Seuraa yrityksenne toimintoja graafisten kuvaajien ja raporttien välityksellä. Graafit muodostuvat älylomakkeiden avulla tuotetusta tiedosta automaattisesti. Hyödynnä mm. diagrammeja, histogrammeja, piirakkakuvioita, histogrammeja ja tekstimatriiseja ja piirrä erilaisia kuvaajia eri käyttötarkoituksiin.

Kiinnostuitko, lähetä viesti niin kerromme lisää!